• Nieruchomość inwestycyjna nad jeziorem Miedwie

  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka nieruchomość ta została określona jako strefa turystyczna z możliwością zabudowy hotelowej, wypoczynkowo – mieszkalnej, usługowej i gastronomicznej.

  więcej

 • Lokalizacja

  Nieruchomość inwestycyjna znajduje się w województwie zachodniopomorskim, powiecie stargardzkim, gminie Kobylanka, miejscowości Zieleniewo.

  więcej

 • Mapa

  Sprawdź dokładną lokalizację nieruchomości nad jeziorem Miedwie na podstawie mapy z podziałem na: strefę z kompleksami wypoczynkowymi mieszanymi oraz strefę z kompleksami hotelowymi.

  więcej

home-2

Same zalety

Dostęp do jeziora, aktualne Studium, otwartość i pomoc Gminy w zakresie współpracy przy pomysłach Inwestora, dojazd z drogi krajowej nr 10.

home-3

Strefa turystyczna

Nieruchomość ta to strefa turystyczna z możliwością zabudowy hotelowej, wypoczynkowo – mieszkalnej, usługowej i gastronomicznej.

home-4

Szerokie zasady zagospodarowania

Inwestycja m.in. na: hotel, marinę, zakład opiekuńczo – leczniczy, domki rekreacyjne, apartamenty turystyczne.

home-5

Duża powierzchnia

Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi 15.8824 ha. W tym własność Gminy Kobylanka to 4.2342 ha a WFOŚiGW to 11.6482 ha.